Dzisiaj jest: 29.1.2020, imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei

711 interwencji Straży Miejskiej Miasta Luboń w październiku

Dodano: 3 miesiące temu

W miesiącu październiku Straż Miejska Miasta Luboń podjęła 711 różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta.

711 interwencji Straży Miejskiej Miasta Luboń w październiku


W miesiącu październiku Straż Miejska Miasta Luboń podjęła 711 różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta.
Mandatami ukarano 11 osób.
Obecnie prowadzone są 23 sprawy o wykroczenie drogowe.

Zrealizowane patrole Straży Miejskiej:
- wykonano 13 patroli łączonych z policją,
- wykonano 41 patroli przy szkołach w godzinach przedpołudniowych,
- przeprowadzono 213 kontroli ładu i porządku publicznego oraz na placach zabaw, w tym kontrole urządzeń,
- wykonano 33 patrole samochodowe oraz patrole piesze i pieszo–rowerowe po terenie miasta.
W sumie 371 różnego rodzaju podejmowanych działań w tym zakresie.

Interwencje związane z dzikimi i domowymi zwierzętami:
- interweniowano 5 razy w przypadku niezachowania odpowiednich środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – na 2 osoby nałożono mandaty karne kredytowane,
- pozostałe działania związane były z bezpańskimi zwierzętami oraz przewozem chorych lub rannych ptaków do azylu w Poznaniu.

W sumie działań i interwencji w tym zakresie odnotowaliśmy 23.

Działania związane z utrudnieniem ruchu drogowego:
- 68 interwencji związanych z nieprawidłowo zaparkowanymi autami,
- 8 interwencji związanych z wrakami,
- 7 interwencji związanych z zanieczyszczeniem drogi oraz uszkodzeniami znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej,
- ponadto przeprowadzono kontrole przestrzegania znaków oraz udzielono pomocy przy rozruchu auta.
W sumie podejmowanych działań w tym zakresie zanotowaliśmy 98.

Ochrona środowiska:
- 58 interwencji związanych ze spalaniem odpadów,
- 18 kontroli rachunków i umów na wywóz nieczystości,
- 27 razy Straż Miejska asystowała pracownikowi Urzędu Miasta podczas kontroli pieców,
- ponadto podejmowaliśmy działania związane ze spalaniem suszu ogrodowego, zaśmiecaniem terenu miejskiego czy też podrzucaniem śmieci.
w sumie wykonano 114 interwencji i różnego rodzaju działań związanych z ochroną środowiska.

Interwencje związane z przestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz działania w zakresie przebywania osób bezdomnych w Luboniu:
- 32 kontrole przestrzegania zapisów ustawy,
- 4 osoby przewiezione na Izbę Wytrzeźwień lub do miejsca zamieszkania,
- inne działania podejmowane w myśl ustawy oraz w zakresie reagowania na żebractwo lub kontrole miejsc przebywania bezdomnych.
W sumie tego typu działań wykonano 55.

Inne działania Straży Miejskiej w miesiącu październiku:
- 15 interwencji związanych z rozwieszaniem plakatów wyborczych w miejscach utrudniających ruch samochodowy lub zagrażających bezpieczeństwu,
- 10 razy Straż Miejska asystowała policji,
- ponadto dowożenie osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych oraz reagowanie na uszkodzenie mienia, przebywanie osób postronnych na terenie prywatnym czy też poszukiwanie osoby zaginionej.
W sumie podjęto 50 tego typu działań.

Informujemy że w miesiącu grudniu 2019 Straż Miejska będzie do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty od godziny 6:00 do godziny 14:00.

Do Państwa dyspozycji jest również telefon 61 8131986 oraz e-mail straz.miejska@lubon.pl w godzinach pracy Straży Miejskiej.Łukasz Kołcz
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń

 
Źródło: SM Luboń
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na dodanie mojego adresu e-mail do Lubońskiego systemu powiadomień o zagrożeniach - ALERT LUBOŃ