Dzisiaj jest: 16.12.2019, imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
Polecane

Akcja poboru krwi w Luboniu

Dodano: 2 lata temu Autor:

Zapraszamy 29-10-2017 akcja poboru krwi w Luboniu :) Zapraszamy wszystkich chętnych. Akcja odbędzie się w SP nr 1 w Luboniu

Akcja poboru krwi w Luboniu

Klub Honorowych Dawców Krwi "Lubonianka" serdecznie zaprasza na akcję krwiodawstwa. Akcja odbędzie się w niedzielę, 29 października  w Szkole Podstawowej nr 1, przy ulicy Poniatowskiego 16, w godzinach od  8:00 do 14:00. Klub serdecznie zaprasza !

Przywileje dla krwiodawców :
 1. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.
 2. Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł " Honorowy Dawca Krwi '' oraz możliwość uzyskania legitymacji HDK.
 3. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi przysługuje :
  • zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia ( Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 15 maja 1996 r. Dz. U.1632.2014 j.t. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w miejscu pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy oraz Ustawy o publicznej służbie krwi Dz.U.332 2014 j.t. poz.681, rozdział 2 ),
  • zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej służby krwi, w której oddaje krew na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszty te ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi.
  • posiłek regeneracyjny - równoważnik kaloryczny 4500 kcal ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wartości posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy ( Dz.U.96, 60 poz.281),
  • publiczna służba krwi zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie opakowań krwi i preparatów krwiopochodnych nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy krwi przez biorcę lub inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi ( art. 13 w/w. ustawy )
 4. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje :
  • zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych do wysokości ustalonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia limitu
  • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielane w dniu zgłoszenia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia ( zgodnie z komunikatem NFZ w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym
 5. Z dniem 1 stycznia 2007 r. Honorowym Dawcom Krwi przywrócono możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy opodatkowania.
 6. Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki badań laboratoryjnych
  • oznaczenia grupy krwi w układzie ABO i Rh
  • pełnej morfologii krwi
  • znaczników wirusowego zapalenia wątroby typu B i C ,
  • AIDS ( HIV-1 / HIV-2 )oraz zakażeń kiłą.
Źródło: KLUB HDK LUBONIANKA
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na dodanie mojego adresu e-mail do Lubońskiego systemu powiadomień o zagrożeniach - ALERT LUBOŃ