Dzisiaj jest: 15.12.2019, imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny
Polecane

Akcja krwiodawstwa w Luboniu

Dodano: 3 lata temu Autor:

Klub Honorowych Dawców Krwi "Lubonianka" serdecznie zaprasza na akcję krwiodawstwa. Akcja odbędzie się w najbliższą niedzielę, w Szkole Podstawowej nr 1, przy ulicy Poniatowskiego 16,

Akcja krwiodawstwa w Luboniu
 
Klub Honorowych Dawców Krwi "Lubonianka" serdecznie zaprasza na akcję krwiodawstwa. Akcja odbędzie się w najbliższą niedzielę,  w Szkole Podstawowej nr 1, przy ulicy Poniatowskiego 16, w godzinach od  8:00 do 14:00. Serdecznie zapraszamy !
 


Jeśli podjąłeś decyzję o oddaniu krwi, pomożemy Ci przygotować się do tego wydarzenia.


Pamiętaj: zgłaszając się do oddania krwi powinieneś być zdrowy, wypoczęty i po lekkim, niskotłuszczowym posiłku. 
Uwaga: jednorazowe oddanie 450 ml krwi nazywamy donacją

A teraz po kolei: 

Rejestracja: wypełniamy kwestionariusz dawcy krwi, w którym sumiennie odpowiadamy na pytania dotyczące przebytych chorób czy przyjmowanych leków. Pamiętamy o zasadzie, aby nie zaszkodzić biorcy krwi. Do rejestracji zgłaszamy się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja szkolna lub studencka).


Rejestracja dawcy odbywa się w systemie komputerowym, w który wpisane są Twoje dane osobowe, PESEL i numer donacji, któremu odpowiada kod kreskowy, pojawiający się na wszystkich próbkach i pojemnikach z Twoją krwią, ponieważ w krwiodawstwie obowiązuje zasada anonimowości.

Pobór próbki krwi: w celu wykonania wstępnych badań laboratoryjnych. Badany jest  poziom hemoglobiny lub morfologię krwi oraz oznaczamy grupę krwi.
Ważne: aby oddać krew nie musisz znać swojej grupy krwi. Centrum Krwiodawstwa oznaczy Twoją grupę krwi podczas donacji.

Gabinet Lekarski: wyniki badań wstępnych zostają ocenione przez lekarza. Lekarz na podstawie przeprowadzonego wywiadu lekarskiego, skróconego badania przedmiotowego oraz wyników badań laboratoryjnych kwalifikuje dawcę do oddania krwi. 

WYWIAD MEDYCZNY
 • dawcą może być osoba w wieku od 18 do 65 lat
 • w wyjątkowych przypadkach lekarz może wyrazić zgodę na oddanie krwi przez osobę powyżej 65 roku życia
 • dawcy pierwszorazowi w wieku ponad 60 lat po uzyskaniu zgody lekarza w placówce służby krwi
BADANIE PRZEDMIOTOWE

Lekarz przeprowadza skrócone badanie przedmiotowe kandydata na dawcę lub dawcy krwi zwracając uwagę na:

Wygląd ogólny: Dyskwalifikuje się osoby, których wygląd ogólny może wskazywać na pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków oraz nadmierne pobudzenie psychiczne.

Ciężar ciała: Ciężar ciała powinien być nie mniejszy niż 50 kg, z koniecznością zachowania właściwych proporcji pomiędzy ciężarem ciała a wzrostem ( BMI < 18,5)

Temperatura ciała: Temperatura ciała nie powinna przekraczać 37oC

Tętno: Tętno powinno być miarowe o częstotliwości od 50 do 100 uderzeń na minutę

Ciśnienie tętnicze: Wartości ciśnienia tętniczego nie powinny przekraczać: 180 mm Hg dla ciśnienia skurczowego; 100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego

Węzły chłonne: Powiększenie obwodowych węzłów chłonnych stanowi przeciwwskazanie do pobrania krwi aż do wyjaśnienia przyczyny ich powiększenia.

Zmiany skórne: Okolica miejsca wkłucia do żyły powinna być wolna od jakichkolwiek zmian chorobowych.

Pobór krwi: Oddanie krwi trwa około 5-10 minut i odbywa się przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku. Krew oddaje się do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym.Regeneracja sił :
 • dawca otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości 4 500 Kcal (np. czekolady),
 • ciepły napój (kawa, herbata)
Pamiętaj: osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, oraz pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do tych zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi.

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na oddanie krwi. Po oddaniu krwi, jeżeli uważasz, że Twoja krew nie nadaje się do przetoczenia i chcesz, aby całość donacji została wycofana - informację taką możesz przekazać lekarzowi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa telefonicznie lub osobiście lub też możesz wrzucić kartkę ze swoimi danymi do skrzynki przy rejestracji. Zrób to w jak najkrótszym czasie po oddaniu krwi, aby pobraną krew można było wycofać.


Jak zachować się po oddaniu krwi :
 
 • Należy stosować się do zaleceń lekarza lub personelu pobierającego krew,
 • Odpowiednio długo trzymać uciśnięte miejsce wkłucia ( wyprostowana ręka w łokciu)
 • W dniu oddania krwi nie nosić ciężarów, unikać pośpiechu i energicznych ćwiczeń fizycznych,
 • Pozostać w miejscu oddania krwi ok. pół godziny,
 • W dniu oddania krwi należy pić dużo płynów.
Jeżeli jednak wystąpią objawy osłabienia należy :
 • Powiedzieć komukolwiek, kto jest obok Ciebie, że oddawałeś krew i czujesz się słabo,
 • Położyć się z nogami ułożonymi wyżej lub zrobić skłon tak, aby głowa znalazła się między nogami,
 • Jeżeli objawy pojawiły się po opuszczeniu miejsca oddania krwi należy skontaktować się z lekarzem,
 • Osoby wykonujące takie zawody jak : pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, osoby pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi.
W każdej donacji oznacza się markery wirusologiczne ( HIV, HBV, HCV ) oraz przeciwciała przeciwkrętkowe w kierunku kiły. Jeśli którykolwiek test będzie pozytywny krwiodawca zostanie o tym poinformowany.
 

Przywileje dla krwiodawców :
 1. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.
 2. Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł " Honorowy Dawca Krwi '' oraz możliwość uzyskania legitymacji HDK.
 3. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi przysługuje :
  • zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia ( Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 15 maja 1996 r. Dz. U.1632.2014 j.t. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w miejscu pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy oraz Ustawy o publicznej służbie krwi Dz.U.332 2014 j.t. poz.681, rozdział 2 ),
  • zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej służby krwi, w której oddaje krew na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszty te ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi.
  • posiłek regeneracyjny - równoważnik kaloryczny 4500 kcal ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wartości posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy ( Dz.U.96, 60 poz.281),
  • publiczna służba krwi zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie opakowań krwi i preparatów krwiopochodnych nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy krwi przez biorcę lub inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi ( art. 13 w/w. ustawy )
 4. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje :
  • zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych do wysokości ustalonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia limitu
  • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielane w dniu zgłoszenia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia ( zgodnie z komunikatem NFZ w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym
 5. Z dniem 1 stycznia 2007 r. Honorowym Dawcom Krwi przywrócono możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy opodatkowania.
 6. Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki badań laboratoryjnych
  • oznaczenia grupy krwi w układzie ABO i Rh
  • pełnej morfologii krwi
  • znaczników wirusowego zapalenia wątroby typu B i C ,
  • AIDS ( HIV-1 / HIV-2 )oraz zakażeń kiłą.
Źródło: www.rckik-katowice.pl
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na dodanie mojego adresu e-mail do Lubońskiego systemu powiadomień o zagrożeniach - ALERT LUBOŃ